TREBALL PER PROJECTES

Des d'educació infantil fins a ESO es treballa per projectes 6 hores a la setmana.

 ESO
anem teatre fem un curt fem salut   La sequera de demà
 projectes2 1 Primària
 un menu per a tothom  els continents  PTM
 expl menu tothom  exp continents  expl PTM
 E. Infantil
 el circ  carnestoltes go vehicles  experiments 3
  Llar
 ambient linguistic  ambient exp corp  ambient exp i inv  ambient artístic