banner eso

ESO

En l’etapa de l’ESO (Educació Secundària Obligatòria) ens comprometem a formar persones amb les competències i habilitats necessàries per afrontar i adaptar-se als canvis constants d’un món global. Per això, treballem per proporcionar als alumnes les eines per poder interpretar i gestionar les seves emocions ja que és molt important en l’etapa de l’adolescència. També, transmetem valors com el respecte, la tolerància, l‘empatia i l’esperit crític. eso 2018 2L’equip docent rep formació de manera continuada per tal d’ajudar als alumnes a adquirir aquests valors. L’Escola Paidos disposa d’instal·lacions adequades per afavorir el treball cooperatiu basat en projectes i en problemes de la vida quotidana.

Tanmateix, a l’Escola Paidos treballem perquè els nostres alumnes assoleixin un bon nivell en les competències dels diferents àmbits d’aprenentatge. Per això prestem especial atenció en l’ús de la tecnologia i el coneixement de diverses llengües estrangeres, sobretot l’anglès. Pel que fa a la tecnologia, volem que els alumnes siguin capaços de conèixer els diferents dispositius i/o eines per tal d’utilitzar la més adient en cada situació. L’equip docent és conscient de la importància de l’anglès en eso 2018 7aquesta societat cada cop més internacional i, per aquest motiu, treballem sempre aquesta llengua en grups reduïtsper tal d’afavorir l’aprenentatge pels diferents ritmes i fomentarl’expressió oral. La majoria dels alumnes assoleix un nivell B1en el Marc Comú Europeu de Referència de les llengües (MCER) al finalitzar l’etapa. A més, l’Escola Paidos atenem la diversitat dels nostres alumnes dins l’aula perquè progressin segons les seves habilitats i capacitats.