banner llar web

blog Visita el Bloc de la Llar Horaris
Que fem? Equipaments

La Llar d'Infants

A la llar d’infants de l’Escola Paidos, creem un vincle afectiu perquè els nens se sentin acompanyats i segurs a l’escola, i deixem el temps necessari perquè l’infant es relacioni amb els companys i les educadores.

La Llar considera prioritari atendre les necessitats bàsiques de l’infant (afecte, alimentació, higiene, descans) i per això les rutines quotidianes són l’eix vertebrador de les activitats que es realitzen al llarg del dia.Llarinf 09

Volem que els nens siguin feliços i vinguin contents. És per això, que fomentem l’autonomia i la interiorització d’hàbits bàsics, el respecte de les normes de convivència a l’aulai la seguretat afectiva i emocional necessària.

Llarinf 11Un dels nostres objectius principals és que l’infant aprengui a partir de la pròpia descoberta. D’aquesta manera, oferim els espais, materials i propostes engrescadores perquè experimentin de manera autònoma partint d’un ambient tranquil i relaxat per tal que pugui desenvolupar-se en plena llibertat. En un ambient apropiat que afavoreixi el primer contacte dels infants amb el món social.

També considerem convenient aproximar l’infant al seu entorn social, cultural i natural, mitjançant petites sortides, excursions, visites, passejades i la participació en activitats a l’aula. Un altre dels nostres principals objectius és promoure el diàleg entre família i escola per tal d’afavorir l’adaptació dels infants i la participació conjunta en l’aprenentatge i l’educació integral del nen.

Així doncs, apostem per una educació que respecti el ritme individual de cada infant per a adquirir un procés d’aprenentatge de qualitat.