Servei d’orientació i atenció psicopedagògica

 

Comptem amb servei d’atenció psicopedagògica, integrada a l’equip docent. Això permet que la seva intervenció sigui una eina eficaç per als professors, les famílies i els alumnes.

learn-2412770 1280 

Suport a la tasca docent del professorat per tal d’adequar-la a les diferents necessitats.

Assessorament al professorat en la planificació de la resposta educativa.

Detecció precoç de dificultats tant de desenvolupament com d’aprenentatge.

Actuació, en estratègies d’intervenció, amb alumnat que presenta dificultats.

Assessorament i orientació a les famílies.

 

Des del Departament de Psicopedagogia es realitza un Estudi Psicològic d’Orientació Vocacional a tots els alumnes de 4t d’ ESO amb la finalitat d’ajudar-los en la tria dels estudis postobligatòris.

 

L’estudi consta de:

 

Avaluació de les aptituds.

Avaluació de la personalitat.

Registre de preferències vocacionals.

 

Les famílies i els alumnes, a través d’una entrevista individualitzada, reben un informe amb els resultats obtinguts.També s’organitzen tallers i xerrades adreçades als alumnes i a les famílies.