L'Escola disposa de cuina pròpia i els menús estan  revisats i adequats per a proporcionar una dieta equilibrada  i variada.

                                                                    

Servei d'Esmorzars

Aquest servei està obert a totes les famílies que ho desitgin.

Cal notificar-ho a la Secretaria a les 9.00 h del  matí. 

 

En la  franja horària del  migdia, un  equip de  monitors atén els alumnes i organitza activitats  diverses.

El Servei de menjador pot ser  fixe o eventual.  Al llarg del  migdia, hi ha la possibilitat de realitzar  diferents activitats extraescolars, tant abans com  després  del dinar: ballet, natació, ceràmica, dibuix i  pintura,  escacs, ...