Horaris

Atenent les diversitats familiars i laborals, l’horari d’entrada al matí i de sortida a la tarda permet una flexibilitat, al matí de 8 a 9h i a la tarda de 17’30 a 18’30h.

L’horari d’entrada al matí, és flexible, de 8 a 9h..

La porta es tanca a les 9:15.

Quan alguna persona desconeguda hagi de recollir a algun nen s’haurà d’avisar prèviament a l’escola i mostrar el document acreditatiu a la seva educadora.