PROJECTE SCRATCH I ROBÒTICA:

La tecnologia al servei del pensament creatiu

La tecnologia i la innovació són elements identitaris i vertebradors del nostre Projecte Educatiu.

La programació scrath i la robòtica tenen un mateix fil conductor, el pensament computacional. Aquest està relacionar amb la capacitat de resolució de problemes, organització, creativitat, autoaprenentatge, investigació, treball cooperatiu. La contribució d’aquestes activitats és essencial per a l’assoliment de les competències digitals i cientificotecnològiques.

A més es constitueixen com a dinamitzadores de l’activitat d’aprenentatge i incrementen la motivació de l’alumnat. En aquest línia hem integrat la programació scratch i la robòtica en el nostre Projecte Educatiu des de Ed. Infantil a ESO.

Ed. Infantil s’inicia amb el Bee bot,robot que ens permet aprendre a dissenyar recorreguts i també a aprendre a controlar-los per tal que facin el que nosaltres vulguem. Es treballa, per tant, la lateralitat, la distància, donar instruccions,...

Després de l’abella, el robot per a C. Inicial és el Pro-bot, un cotxe al que també cal donar instruccions però ja una mica més complicades.

També a C. Inicial s’inicien amb l’scratch junior  que és la porta a l’scratch que faran ja a 3r, 4t i 5è.

L’scratch és un entorn visual de programació desenvolupat per LifelongKindergarten Group dins del MIT Media Lab (Massachusetts Institute of Technology). Està dissenyat perquè el facin servir nens i nenes ja que es tracta d’un llenguatge de programació senzill, intuïtiu i divertit.

Imagina, crea, juga, comparteix, reflexiona... i torna a imaginar: aquests són els passos essencials dins l’espiral de pensament creatiu scratch. Amb aquest programa, els alumnes poden crear històries interactives, animacions, música, dibuixos i fins i tot jocs.

Un cop els alumnes disposen de les competències suficients el pas següent és que puguin dirigir un robot. Per aquest motiu, a 6è de Primària es dissenyen objectes  amb motors, engranatges, etc. Programats   amb scratch i utilitzant els kits LEGOWeDo.

Finalment, els alumnes d’ESO s’incorporen al projecte amb el LEGO Mindstorm que els permet dissenyar uns robots més elaborats. Aprenen a pensar i a decidir, a resoldre problemes amb diverses respostes possibles mentre imaginen, programen i creen i, a la vegada, aprenen a treballar en equip realitzant un treball cooperatiu i col·laboratiu.