AVALUACIÓ

 

ATENCIÓ: Aquets són els apartats que heu de tenir en compte a l'hora de fer la vostra autoavaluació. El/la mestr@ també farà la seva avaluació del treball de cada grup.

 

 

 

Començant

0 - 4

Progressant

5 - 6

Aconseguit

7 - 8

Superat

9 - 10

Puntuació

Contingut

Informació a un nivell massa simple.

Contingut poc o gens estructurat.

Contingut poc elaborat, però denota que s'ha entès.

Informació completa amb una anàlisi completa.

Estructuració del contingut força coherent.

Informació molt completa amb una anàlisi exhaustiva i amb elaboració pròpia.

Planificació molt acurada, amb una estructuració molt coherent.

 

Presentació

Presentació molt simple, té poc text i poques imatges

Format i presentació correctes.

Format i presentació entenedors, amb imatges adequades.

Format i presentació molt atractius, amb imatges molt adequades.

 

Aspectes lingüístics

Molts errors i nivell lingüístic molt bàsic.

Adequat malgrat els errors.

Nivell lingüístic elevat, malgrat alguns errors.

Nivell lingüístic elevat, sense errors.

 

Treball del grup

No s’han organitzat. No han treballat gaire i no s’ha obtingut el previst.

L’han fet a mitges i això ha provocat errors posteriors

L’han fet bé i el resultat final ha estat bo.

L’han fet i transmès perfectament i el resultat final ha estat molt bo.

 

Exposició oral

No dominen el tema i no són capaços de fer un mínim d'exposició.

Poc domini del tema i exposició poc coherent.

Dominen el tema i fan pocs errors d'exposició.

Bon domini del tema.

 

    Flecha izquierda:        A LA PÀGINA
 INICIAL