GUIA DIDÀCTICA

 

-         Aquesta Web Quest està pensada per a alumnes de 1r. d’ESO.

-         L'objectiu del treball és el de continuar avançant en l'ús de les eines TIC (processador de textos, presentacions en Power Point, ...) per convertir-les en TAC tot fomentant el treball cooperatiu tant en la recerca d'informació com en l'elaboració del guió, l'exposició oral i la posada en comú de la feina feta.

-         El treball està seqüenciat en 5 capítols o activitats independents, per tal que cada alumne d l’equip sigui la responsable d’una. El següent pas és la posada en comú de tot plegat i l'exposició oral de cadascuna, que pot fer-se en una sessió. Cada equip disposa de 10 a 15 minuts per realitzar la seva explicació.

-         Tot i que les activitats estan dissenyades per que cada membre de l’equip se’n faci responsable d’una, això simplement és a nivell de recerca d’informació i d’organització. L’equip ha d’assumir la totalitat del treball. La Web Quest es refereix al Bages i a Manresa no a un sol apartat.

-         L’avaluació del treball tindrà en compte: a) L’autoavaluació de l’equip (veure AVALUACIÓ) b) L’avaluació que en faran els diferents professors del dossier presentat c) La presentació en Power Point que fareu servir en l’exposició oral i c) La pròpia exposició oral

-         Es tindrà en compte la manera d’organitzar-se com a equip, per tant és molt important que desenvolupeu una bona tasca a l’hora d’elaborar el quadern de seguiment de l’equip.

-         Necessitareu ordinadors portàtils, amb els programes necessaris: word, power point, i connexió a Internet.

-         ... I PER QUALSEVOL DUBTE ELS PROFESSORS ESTARAN A LA VOSTRA DISPOSICIÓ DURANT LA SETMANA QUE DURARÀ LA WEB QUEST

-         ÀNIMS I SORT!!!

Per a qualsevol aclariment, dubte o suggeriment: jordicosta@escolapaidos.cat

        Flecha izquierda:        A LA PÀGINA
 INICIAL