PROCÉS

 

             

  1. Us heu d’organitzar en equips de 4 o 5 persones. Heu de tenir present que cada membre de l’equip pot investigar sobre una de les activitats del treball, però que TOTS l’heu de conèixer a fons.
  2. Recordeu, abans de començar pròpiament el treball, de repartir-vos les feines de l’equip. És molt important pel millor desenvolupament del grup.
  3. Recordeu la normativa de la presentació de treballs en format word.
  4. És molt important, també, la presentació en format Power Point  que us ajudarà en l’exposició oral. Tingueu present la uniformitat dels fons, dels tipus de lletra, dels títols, ...
  5. Recordeu que les diapositives han de ser amb molt format visual i que les frases han de ser molt concises i breus. Per tant, seria interessant que us féssiu un petit guió del què voldreu dir.

            COMENCEM...!

 

 

Flecha izquierda:        A LA PÀGINA INICIAL